تاريخ نگار: نوشيروان
 
  روزنامک: مقايسه اسلام Ùˆ سوسياليسم از ديدگاه سران انقلاب الجزاير Ù€ سابقه سوسياليسم اسلامي در قرن بيستم
7 مهر 1399 - 28 سپتامبر 2020

مقايسه اسلام و سوسياليسم از ديدگاه سران انقلاب الجزاير ـ سابقه سوسياليسم اسلامي در قرن بيستم

شوراي انقلاب الجزاير 29 سپتامبر 1962 احمد بِن بلا را به رياست اين شورا (دولت موقت) انتخاب كرد و بِن بلا در نطقي گفت كه الجزاير يك جمهوري سوسياليستي خواهد بود. ساير اعضاي شورا مأموريت يافتند براي توجيه اظهارات بن بلا به ميان مردم که 99 درصد آنان مسلمان هستند بروند و بگويند كه ما مسلمان هستيم و دين اسلام ضمن منع ربا، احتكار، تبعيض و ظلم، اجحاف و استثمار؛ مالكيّت را هم محدود و مشروط ساخته، فئوداليسم (نظام ارباب و رعيتي) را مردود دانسته، خواهان عدالت است و سوسياليسم يعني همين.
     بعدا بر همين پايه، مُعمّر قذافي نوعي سوسياليسم اسلامي را در ليبي به اجرا گذارد. قبل از الجزاير Ùˆ ليبي، در شبه قاره هند Ùˆ نيز اندونزي Ùˆ همچنين سوريه، لبنان Ùˆ عراق «سوسياليسم اسلامي» مطرح شده بود Ùˆ ....
     انقلاب استقلال الجزاير طولاني Ùˆ خونين بود. الجزاير Algeria واقع در شمال آفريقا دهها سال مستعمره فرانسه بود ولي فرانسويان در آن سرزمين، هيچگاه آرامش كامل نداشتند. جمعیت الجزایر Ú©Ù‡ دو میلیون Ùˆ 381 هزار کیلومتر مریع وسعت دارد در سال 2020 چهل Ùˆ چهار میلیون بود. الجزایر یک کشور منطقه مدیترانه است.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com