تاريخ نگار: نوشيروان
 
  روزنامک: 413 سال از روزی گذشت Ú©Ù‡ انگلیسی ها گام به سرزمین آمریکا در «ویرجینیا بیچ» گذاشتند
6 ارديبهشت 1399 - 25 آوريل 2020

413 سال از روزی گذشت که انگلیسی ها گام به سرزمین آمریکا در «ویرجینیا بیچ» گذاشتند

26 اپریل 1607 نخستين انگليسي هايي كه با كشتي به آمريكاي شمالي رسيده بودند در منطقه اي كه نامش را «كيپ هنري Cape Henry» گذاشتند از كشتي پياده شدند. كيپ هنري در گوشه جنوبيِ وروديِ خليج چساپيکChesapeake و در محله شمال شرقي شهر ويرجينيابيچ در استيت مشترک المنافع ويرجينيا واقع است. در گوشه شمالي اين ورودي از اقيانوس اطلس به خليج چساپيک، دماغه کيپ چارلز واقع شده است. نام دو پسر جيمز اول پادشاه وقت انگليس بر اين دو دماغه گذارده شده است.
     در کنار دماغه هِنري (کيپ هنري Cape Henry) ÙŠÚ© پارک عمومي بزرگ Ùˆ ÙŠÚ© پادگان ارتش آمريکا به نام فورت ستوريFort Story تاسيس شده است.
     در چند کيلومتري غرب کيپ هنري، ÙŠÚ© پايگاه تفنگداران دريايي آمريکا با کشتي هاي انتقال Ùˆ ناو هليکوپتربَر Ùˆ در غرب اين پايگاه، پايگاه دريايي نورفک واقع شده است Ú©Ù‡ بزرگترين پايگاه دريايي جهان بشمار مي رود زيراکه داراي دهها ناوهواپيمابر، زيردريايي، زرمناو، ناوشکن Ùˆ ناوچه است Ùˆ بعضا اتمي.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

 
 
 
 
 
© Copyright 2013-2018   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author: n.keihanizadeh(a)gmail.com