تاريخنگار: نوشيروان
 
  روزنامک: دکتر نوشيروان کيهاني زاده
29 فروردين 1383 - 17 آوريل 2004

?????? ????

نوشيروان کيهاني زاده متولد در كرمان- ايران، بهمن سال 1315 خورشيدي (21 ژانويه سال 1937 ميلادي) تحصيلات الف: تاريخ 1. دكترا از انستيتوي مطالعات آسيايي كاليفرنيا 2. گواهينامه تاريخ سياسي- نظامي از دانشگاه الدومينيون (ODU) آمريكا 3....
مشاهده متن کامل...   
 

 

 
 
 

 
 
 
برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
ادامه مطلب

  
 
 
 
© Copyright 2013   Historian-Nushiravan.com   All Rights Reserved.

Contact author:  nhistorian (a) cox.net,
                            n.keihanizadeh (a) gmail.com